ขาย บ้านพักตากอากาศ บนที่ดินผืนงาม จังหวัดเชึยงราย ใกล้ตัวเมือง และสนามบิน

  • 0 Replies
  • 3 Views

บ้านพักตากอากาศ บนที่ดินผืนงาม จังหวัดเชึยงราย =AZUtihlEqgrpFOZc6eUCEp76MNy_D-IfMN089GIq6pDhLlsUt4eWlSi-p9xtpMdF7gRJ5aeixXB7K3vYGnZgMSFFNQfMWbcwmaRkQ2dcIwC2nNoqAr6tK9JVt9fprZaL246PwYdhKh1mfjpTtiRGbsXA&__tn__=*NK-R]#ใกล้ตัวเมือง และสนามบิน ในบรรยากาศธรรมชาติ และ =AZUtihlEqgrpFOZc6eUCEp76MNy_D-IfMN089GIq6pDhLlsUt4eWlSi-p9xtpMdF7gRJ5aeixXB7K3vYGnZgMSFFNQfMWbcwmaRkQ2dcIwC2nNoqAr6tK9JVt9fprZaL246PwYdhKh1mfjpTtiRGbsXA&__tn__=*NK-R]#โอบล้อมด้วยขุนเขา
ราคา 60 ล้านบาท เนื้อที่เกือบ 30 ไร่
ให้ =AZUtihlEqgrpFOZc6eUCEp76MNy_D-IfMN089GIq6pDhLlsUt4eWlSi-p9xtpMdF7gRJ5aeixXB7K3vYGnZgMSFFNQfMWbcwmaRkQ2dcIwC2nNoqAr6tK9JVt9fprZaL246PwYdhKh1mfjpTtiRGbsXA&__tn__=*NK-R]#ธรรมชาติและสายหมอก ได้โอบกอดคุณ เพื่อเป็น =AZUtihlEqgrpFOZc6eUCEp76MNy_D-IfMN089GIq6pDhLlsUt4eWlSi-p9xtpMdF7gRJ5aeixXB7K3vYGnZgMSFFNQfMWbcwmaRkQ2dcIwC2nNoqAr6tK9JVt9fprZaL246PwYdhKh1mfjpTtiRGbsXA&__tn__=*NK-R]#รางวัลให้กับชีวิต ที่ประสบความสำเร็จ และภาคภูมิใจของคุณ ด้วยบ้านพักตากอากาศ ที่โอบล้อมด้วยขุนเขา ต้นไม้ และสระน้ำขนาดใหญ่ในจังหวัด =AZUtihlEqgrpFOZc6eUCEp76MNy_D-IfMN089GIq6pDhLlsUt4eWlSi-p9xtpMdF7gRJ5aeixXB7K3vYGnZgMSFFNQfMWbcwmaRkQ2dcIwC2nNoqAr6tK9JVt9fprZaL246PwYdhKh1mfjpTtiRGbsXA&__tn__=*NK-R]#เชียงราย ดินแดนที่อบอวลไปด้วยธรรมชาติบรรยากาศเทือกเขาสลับซับซ้อน และ =AZUtihlEqgrpFOZc6eUCEp76MNy_D-IfMN089GIq6pDhLlsUt4eWlSi-p9xtpMdF7gRJ5aeixXB7K3vYGnZgMSFFNQfMWbcwmaRkQ2dcIwC2nNoqAr6tK9JVt9fprZaL246PwYdhKh1mfjpTtiRGbsXA&__tn__=*NK-R]#วัฒนธรรมล้านนา อันเก่าแก่
--------------------------------------------
นัดเข้าชม & สอบถามเพิ่มเติม
โทร. 064-4616626
ข้อมูลเพิ่มเติม  ที่เฟสบุ๊ค คลิ๊กเลยครับ
=AZUtihlEqgrpFOZc6eUCEp76MNy_D-IfMN089GIq6pDhLlsUt4eWlSi-p9xtpMdF7gRJ5aeixXB7K3vYGnZgMSFFNQfMWbcwmaRkQ2dcIwC2nNoqAr6tK9JVt9fprZaL246PwYdhKh1mfjpTtiRGbsXA&__tn__=*NK-R]#ที่ดินเชียงราย =AZUtihlEqgrpFOZc6eUCEp76MNy_D-IfMN089GIq6pDhLlsUt4eWlSi-p9xtpMdF7gRJ5aeixXB7K3vYGnZgMSFFNQfMWbcwmaRkQ2dcIwC2nNoqAr6tK9JVt9fprZaL246PwYdhKh1mfjpTtiRGbsXA&__tn__=*NK-R]#บ้านเชียงราย =AZUtihlEqgrpFOZc6eUCEp76MNy_D-IfMN089GIq6pDhLlsUt4eWlSi-p9xtpMdF7gRJ5aeixXB7K3vYGnZgMSFFNQfMWbcwmaRkQ2dcIwC2nNoqAr6tK9JVt9fprZaL246PwYdhKh1mfjpTtiRGbsXA&__tn__=*NK-R]#บ้านพักตากอากาศเชียงราย =AZUtihlEqgrpFOZc6eUCEp76MNy_D-IfMN089GIq6pDhLlsUt4eWlSi-p9xtpMdF7gRJ5aeixXB7K3vYGnZgMSFFNQfMWbcwmaRkQ2dcIwC2nNoqAr6tK9JVt9fprZaL246PwYdhKh1mfjpTtiRGbsXA&__tn__=*NK-R]#บ้านสวนเชียงราย
.